Jakie warunki muszą być spełnione, by zastosować implanty zębowe?

Implanty zębowe to dziś najbardziej zaawansowany technologicznie sposób na to, by uzupełnić brak zarówno jednego, jak i większej ilości zębów, a nawet całkowite bezzębie. Składają się one ze wszczepu tytanowego, który zrasta się z kością i staje się jej integralną częścią oraz osadzonej na nim korony. Z medycznego punktu widzenia implant, to tylko część spodnia, jednakże przyjęło się mówić tak na całość uzupełnienia. Spełnia ono swe zadanie praktycznie idealnie i jest rozwiązaniem na wiele lat, a czasem i całe życie. Praktycznie jedynie niewielki odsetek implantów nie przyjmuje się, więc można stwierdzić, że większość przypadków leczenia kończy się sukcesem, jeżeli tylko pacjent przestrzega zaleceń.

Czy każdy może mieć implant zębowy?

Obecnie istnieje niewiele przeciwwskazań, które zupełnie dyskwalifikowałyby tę możliwość przywrócenia uśmiechu. Z pewnością pierwszym krokiem jest konieczność usunięcia korzeni, o ile pozostają w zębodole. Jeżeli nie ma stanu zapalnego w jamie ustnej, już po ekstrakcji można przeprowadzić pierwszy etap implantacji i tutaj właśnie należy zaznaczyć, że zapalenie przyzębia jest względnym przeciwwskazaniem do zabiegu. Jeżeli dziąsła zostaną wyleczone, można powrócić do tych planów.

Czasami zdarza się także, że warunki kostne nie pozwalają na implantację. Po prostu kości jest za mało. W takiej sytuacji można jednak dokonać jej przeszczepienia, co jednak znacznie podnosi koszt zabiegu. Nie może być on wykonany także wtedy, jeżeli na skutek wielu lat braku zęba, te rosnące obok przesunęły się i w łuku po prostu nie ma miejsca na implant. Przeciwwskazaniami do implantacji są również nowotwory oraz niepełnosprawność np. intelektualna, która uniemożliwi odpowiednią dbałość o higienę jamy ustnej. Tutaj trzeba dodać, że higiena musi być rygorystyczna, dlatego też stomatolodzy zastrzegają to, kiedy widzą, że pacjenci mają z nią problem. Po implantacji może to się skończyć odrzutem, podobnie jak palenie papierosów, które znacznie zmniejsza szansę na powodzenie leczenia, więc lepiej jest je rzucić.

 

Related Posts